www.gertbiesta.com

IMG_0800

other publications

PUBLISHED [last updated 15 October 2015]

 

Biesta, G.J.J. (2015). An appetite for transcendence. A response to Doris `Santoro’s and Samuel Rocha’s review of The Beautiful Risk of Education. Studies in Philosophy and Education 34(4), 419-422.

 

Biesta, G.J.J. (2015). 7 vragen over het kind in de wereld brengen en het waagstuk dat onderwijs is. Het Kind Magazine, nr. 2, May 2015, pp. 6-7.

 

Biesta, G.J.J. (2015). MUTANT’s werkterrein: De vorming van de democratische professional. In A. van Keulen & F. de Graaff (Red), Ruimte voor jong en oud: Professioneel omgaan met diversiteit (pp.95-100). Amsterdam SWP.

 

Biesta, G.J.J. (2015). Editorial: Positive news about the future of philosophy of education. Studies in Philosophy and Education 34(1), 1-3.

 

2014Biesta, G.J.J. (2014). Leren in transitie: Een educatief perspectief. In Dienst Milieuvorming en – educatie, Departement LNE, Vlaamse Overheid (Red), Leren in transitie. Beneluxconferentie Natuur- en Milieueducatie (pp. 17-20).

 

Biesta, G.J.J. (2014). What is the school for? The Herald.

 

Biesta, G.J.J. (2014). Wat is goed onderwijs? NIVOZ Forum.

 

Biesta, G.J.J. (year). Title/interview

 

. In Het Alternatief.

 

Biesta, G.J.J. (2014). Editorial: On academic generosity. Studies in Philosophy and Education 33(1), 1-3. DOI 10.1007/s11217-013-9400-5

 

 

2013

Biesta, G.J.J. (et al.)(2013). Beleidsevaluatie lerarenopleidingen. Rapport van de Commissie Beleidsevaluatie Lerarenopleidingen. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming.

 

2008

Biesta, G.J.J., Lawy, R. , McDonnell, J., Lawy, H. & Reeves, H. (2008). The art of democracy. Gallery education and young people’s democratic learning. Exeter: University of Exeter & Stirling: The Stirling Institute of Education.

 

Biesta, G.J.J., Goodson, I.F., Tedder, M. & Adair, N. (2008). Learning from life: The role of narrative. Learning lives summative working paper 2. Stirling: University of Stirling/The Learning Lives Project.

 

2007

Tedder, M. & Biesta, G.J.J. (2007). Learning from life and learning for life: Exploring the opportunities for biographical learning in the lifecourse. Working paper 7. Exeter: The Learning Lives project.

 

2006

Biesta, G.J.J & Tedder, M. (2006). How is agency possible? Towards an ecological understanding of agency-as-achievement. Working paper 5. Exeter: The Learning Lives project.

 

2003

Dirks, E., Stams, G.J., Biesta, G.J.J., Schuengel, C. & Hoeksema, J.B. (2003). Sport en sociale integratie. Een onderzoek naar de betekenis van sportparticipatie voor de sociale integratie van jongens in de samenleving.  [Sport and social integration.] Utrecht: NIZW. ISBN 90 5957 071 5 (pp. 91)

 

2001

Biesta, G.J.J., Stams, G.J.J.M., Dirks, E., Rutten, E., Schuengel, C., Veugelers, W. & Scheltus, H. (2001). De pedagogische taak van de sportvereniging.[The educational task of sportclubs.] Arnhem: NOC*NSF. ISBN 90-72414-47-8 (pp.52)

 

2000

Biesta, G.J.J., Stams, G.J.J.M., Rutten, E., Veugelers, W., Scheltus, H. & Verweel, P. (2000). Normen en waarden in de jeugdsport. Een pilot-studie. Exeter/Utrecht: University of Exeter/Universiteit Utrecht - Centrum voor Beleid en Management.

 

 

BOOK REVIEWS AND REJOINDERS

2014

18. Biesta, G.J.J. (2014). A response to Tyson Lewis’s review of The Beautiful Risk of Education. Educational Theory 64(3), 313-315.

 

2012

17. Biesta, G.J.J. & Bingham. C. (2012). Response to Caroline Pelletier's review of Jacques Ranciere: Education, truth, emancipation. Studies in Philosophy and Education 31(6), 621-623.

 

2011

16 Biesta, G.J.J. (2011). Review of Arthur, J., Gearon, L. & Sears, A. (2010). Education, politics and religion: Reconciling the civil and the sacred in education. London/New York: Routledge. British Journal of Educational Studies 59(4), 502-503.

 

15

Biesta, G.J.J. (2011). A brief response to Ton Jörg's review of Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy (Paradigm Publishers, 2011). Complicity 8(2), 117-120.

 

14

Biesta, G.J.J. (2011/in press). Review of M. Aboulafia Transcendence. Teachers College Record. Teachers College Record, Date Published: April 18, 2011 http://www.tcrecord.org ID Number: 16386

 

2010

13 Biesta, G.J.J. (2010). Review of Andrew Stables, Childhood and the Philosophy of Education: An Anti-Aristotelian Perspective. Continuum Studies in Education 2008. Studies in Philosophy and Education 29(6), 579-585.

 

2006

12 Biesta, G.J.J. (2006). Review of L.M. English (ed) (2005). International encyclopedia of adult education. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan. Studies in the Education of Adults 38(1).

 

2002

11 Biesta, G.J.J. (2001). Review of M. Peters & J. Marshall, Wittgenstein: Philosophy , Postmodernism, Pedagogy. Education. Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie, 4, 208-212.

 

2000

10 Biesta, G.J.J. (2000). Review of Stuart Parker, Reflective Teaching and the Postmodern World. Journal of Curriculum Studies, 32(1), 124-128.

 

1998

9 Biesta, G.J.J. (1998). Review of Peter McLaren, Revolutionary Multiculturalism. Educational Studies, 29(3), 298-302.

 

8 Biesta, G.J.J. Bespreking van W. Pols et al, Opvoeding zoals het is. Comenius, 18(2), 202-205.

 

1997

7 Biesta, G.J.J. (1997). Bespreking van R.V. Arcilla, For the Love of Perfection. Comenius, 17(2), 168-171.

 

6 Biesta, G.J.J. (1997). Review of R.V. Arcilla, For the Love of Perfec¬tion. Interchange, 28(1), pp. 85-88.

 

1996

5 Biesta, G.J.J. (1996). Bespreking van S. Roegholt. Meerperspec¬tivisch Onderwijs. Comeni¬us, 16, pp. 324-327.

 

4 Biesta, G.J.J. (1996). Bespreking van Max Velthuis, Kikker is verliefd. Comenius 16, 345-347.

 

1994

3 Biesta, G.J.J. (1994). Pedagogiek, Pluralisme en Politiek. Bespreking van A. Rang, Pedago-giek en Pluralisme. Comenius, 14, 103-106.

 

1993

2 Biesta, G.J.J. (1993). Recensie van T. Dehue, De Regels van het Vak. Nederlandse psycho-logen en hun metho¬dologie, 1900-1985. Comenius, 13(3), 349-352.

 

1988

1. Biesta, G.J.J. (1988). Bespreking van Hoksbergen, R.A.C., R. v.d. Meer en G.P. Schoon (eds), Adolescenten in vele gedaan¬ten. Bijdragen over adolescentie en adolescenten¬zorg. Jeugd en Samenle¬ving, 18(10), pp.559 561.

 

 

OTHER PUBLICATIONS (INCLUDING PROFESSIONAL JOURNALS AND INTERVIEWS)

2015

Biesta, G.J.J. (2015). MUTANT’s werkterrein: De vorming van de democratische professional. In A. van Keulen & F. de Graaff (Red), Ruimte voor jong en oud: Professioneel omgaan met diversiteit (pp.95-100). Amsterdam SWP.

 

2014

Biesta, G.J.J. (2014). What is the school for? The Herald.

 

Biesta, G.J.J. (2014). Wat is goed onderwijs? NIVOZ Forum.

 

Biesta, G.J.J. (year). Title/interview. In Het Alternatief.

 

Biesta, G.J.J. (2014). Editorial: On academic generosity. Studies in Philosophy and Education 33(1), 1-3. DOI 10.1007/s11217-013-9400-5

 

2013

Oers, J. \van (2013). Gert Biesta: In de wereld verschijnen  Schoolbestuur, 7, pp. 4-6.

 

Sæverot, H. (2013). On asking educational questions about education: An interview with Gert Biesta. Policy Futures in Education 11(2), 175-184

 

Sæverot, H. (in press/2013). Om behovet for å stille pedagogiske spørsmål om utdanning: Et intervju med Gert Biesta. Pedagogisk Profil 20(1).

 

2012

Biesta, G.J.J. (2012). Educational Efficiency, Educational Aims, and the Complexity of Educational Systems. Invited response by the Dutch Education Council (Onderwijsraad), The Netherland for the 2013 State of Affairs Report on Dutch Education.

 

2011

Biesta, G.J.J. (2011). We need better democracy, not better citizens" in Adults Learning Winter 2011/2012, pp. 26-33.

 

Biesta, G.J.J. & Davies, R. (2011). Philosophy of education today: An optimistic evaluation. Research Intelligence 115 (Summer 2011), 15.

 

Winter, P. (2011). Coming into the world, uniqueness, and the beautiful risk of education. An interview with Gert Biesta by Philip Winter. Studies in Philosophy and Education 30(5)537-542.

 

Nielsen, W., Biesta, G.J.J., Kieren, T. & Zorn, D.(2011). Presencing a collective response. Complicity 8(2), 52-58.

 

2010

Biesta, G.J.J. (2010). Editorial: Publishing in Studies in Philosophy and Education. Studies in Philosophy and Education 29(1). DOI 10.1007/s11217-009-9173-z

 

2007

Biesta, G.J.J. (2007). The problem with ‘learning’. Adults learning 18(8): 8-11.

 

2006

Biesta, G.J.J. (2006). Opvoeding kan de democratie niet redden. Kanttekeningen bij burgerschapsvorming. Pedagogiek in praktijk, 12(30) April 2006, 24-27.

 

1998

Biesta, G.J.J. (1998). Meer pedagogiek in de lerarenopleiding? VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 19(2), 69-74.

 

1997

Biesta, G.J.J. (1997). De pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving. In Opvoeden, een vrouwenzaak alleen? (pp. 5-9). Den Haag: Nederlandse Vrouwenraad.

 

1995

Biesta, G.J.J. (1995) Die Pädagogik des Fin de Siècle - een impressie. Nieuwsbrief BNVGOO, nummer 4, september 1995, pp.7-8.

 

Biesta, G.J.J. (1995). Identiteit, cultuur en opvoeding. Impres¬sies van het vierde congres van het International Network of Philosphers of Education, Leuven, 17-20 augustus, 1994. Pedago¬gisch Tijdschrift 20(1), 57-64.

 

Miedema, S. & Biesta, G.J.J. (1995). The Imagination of a Radical Democracy. Een interview met Henry Giroux. Comenius, 15(2), pp.194-205.

 

Biesta, G.J.J. & Miedema, S. (1995). Provisional Utopias in a Post-Colonial World. Een interview met Peter McLaren. Comenius, 15(3), pp.335-347.

 

1994

Biesta, G.J.J. (1994). The Art and Science of Educati¬onal Theory and Practice. Impres¬sies van de Annual Mee¬ting van de American Educational Research Associati¬on te Atlanta, 12-16 april, 1993. Tijdschrift voor Onderwijswe¬tenschappen 23(6), 247-249.

 

1992

Miedema, S. & Biesta, G.J.J. (1991). Theo¬re¬ti¬sche Pedago¬giek (De AERA Annual Meeting: Chicago 1991). Peda¬gogische Studiën, 68, 475-476.

 

1991

Biesta, G.J.J. (1991). Methodisch handelen. Over de beteke¬nis voor de radiologi¬sche beroepspraktijk. Gamma, 41(2), 42-49.

 

1990

Biesta, G.J.J. (1990). Het verborgen leerplan in het in-servi¬ce onder¬wijs. Over onbedoel¬de gevolgen van het in-service onderwijs en 'impli¬ciete' didactische werkvormen. Gamma, 40(4), 95-99.

 

Biesta, G.J.J. & Miedema, S. (1990). Ontwikkelingen in het Amerikaanse theore¬tisch-pedagogische debat. In W.J. Nijhof (ed.), Kroniek. De AERA Annual Meeting, Boston 1990. Pedago¬gische Studiën, 67, 1990, pp.451-453.

 

Miedema, S. & Biesta, G.J.J. (1990). Balans voor de toe¬komst. Impres¬sies van het 12e congres van de Deutsche Gesellschaft für Erziehungs¬wissenschaft te Bielefeld, 19-21 maart 1990. Pedago¬gisch Tijdschrift, 15(4), 233-239.

 

1989

Biesta, G.J.J. en Miedema, S. (1989). Vygotskij in Har¬lem: The Barbara Taylor School. Jeugd en Samenleving, 19(9), pp.547-562.

 

Biesta, G.J.J. (1989), Methodisch Handelen in Beroep en Oplei¬ding. Gamma, 39(4), 102 105.

 

Biesta, G.J.J. en Miedema, S. (1989). Verslag AERA con¬gres 1989 te San  Francisco. Divisie F: History and historiography. Pedagogische Studiën, 66, 449-451.

 

1988

Biesta, G.J.J. & Miedema, S. (1988). Dewey's Logic: A Recon¬structive View on the Relation between Theory and Practice.  Insights, 24(1), 6 7.

 

Biesta, G.J.J. (1988). Verslag van het AERA Congres 1988 te New Orle¬ans: The John Dewey Society. Pedagogische Studiën, 65(11), 453-454.

 

 

 

 

 

 

 

 

LATEST [last updated 15 October 2015]

 

Teschers, C. (in press, 2015). Insights from an editor’s journey: An interview with Gert Biesta. Educational Philosophy and Theory. DOI:10.1080/00131857.2015.1069032